Login
Main menu

Aktívny telemarketing (outbound)

Aktívny telemarketing (outbound)
Telemarketing je jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov pre komunikáciu so zákazníkmi. Je to nástroj ako získať nových zákazníkov, osloviť existujúcich, spoznať ich  potreby, či zistiť aký je potenciál ich produktov a služieb na trhu, je to forma aktívneho telefonického oslovenia tou správnou voľbou.

Akvizícia nových zákazníkov – telesales.
Naše call centrum dokáže pomôcť Vášmu podnikaniu, zvýšime Vám efektivitu pri získavaní nových zákazníkov. Je dôležité zamerať sa na správnu skupinu klientov so správnou marketingovou stratégiou.

Aktívny telemarketing umožní Vašej spoločnosti zrealizovať obchodný hovor akékoľvek typu na veľkom množstve súčasných i potenciálnych - nových zákazníkov v reálne krátkom čase. Záleží na Vás, či si z nášho portfólia vyberiete priamy predaj a podporu Vašich produktov alebo dohodnutie obchodného stretnutia.

Organizovanie obchodných stretnutí.
Naša spoločnosť zorganizuje obchodné stretnutia v mene Vašej spoločnosti pre Vašich obchodníkov podľa Vašich predstáv. Organizovanie obchodných stretnutí cez call centrum kráti čas Vám a Vašim obchodným zástupcom. Stretnutia zaznačujeme do internej aplikácie alebo priamo do kalendára Vášmu obchodníkovi. Report stretnutí vypracujeme na dohodnutej frekvencii. 

Každé dohodnuté stretnutie potvrdíme (pripomenieme) klientovi sms správou alebo e-mailom deň pred uskutočnením.

Telefonický prieskum trhu.
Telefonický prieskum trhu sa dnes používa ako nástroj získavania informácií a názorov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Ak potrebujete lepšie spoznať potreby a názory vašich klientov, je telefonický prieskum tou najvhodnejšou formou. Hlavnou výhodnou telefonického prieskumu je jeho adresnosť a možnosť flexibilne reagovať na poznatky a skúsenosti Vašich klientov, priamo počas telefonického hovoru. Mnohé štatistiky sa vytvárajú na základe telefonického prieskumu klientov.  Na základe odpovedí zostaví naše call centrum report, ktorý od nás obdržíte na dennej / týždennej /mesačnej báze v zmysle Vášho zadania.

Mystery calls a  Mystery shopping.
Prístup Vašich zamestnancov ku klientom, ich vystupovanie a kvalita nimi poskytovaných služieb je určite dôležitá pre Vás, ako aj pre celkový úspech Vašej firmy. Ak si potrebujete nezávisle overiť, ako Vaši zamestnanci vystupujú v mene Vašej spoločnosti, sú pre Vás mystery calls a mystery shopping tou najvhodnejšou voľbou..

Dokážeme zistiť úroveň Vášho zákazníckeho servisu, napr. či Vaši pracovníci dodržiavajú postup pri predaji, ústretovosť pri predaji, ponuka doplnkových služieb / tovaru podľa predajného konceptu.

 

Facebook