Login
Main menu

Ostatné služby

Pasívny telemarketing – zákaznícka linka (inbound)
Naša spoločnosť Vám ponúka okrem aktívneho a pasívneho telemarketingu aj ostatné služby, ku ktorým patrí:


» Direct marketing
» Direct e-mailing
» Sms služby
» Prenájom technológie


Direct marketing
Direct marketing zahŕňa hromadné rozosielanie e-mailov, SMS správ, korešpondencie, spracovávanie prichádzajúcich e-mailov, SMS správ. Ďalej zahŕňa vytváranie pozvánok, grafických návrhov, dohľadávanie telefónnych čísel.

SMS služby
SMS služby umožňujú individuálne alebo hromadne osloviť  Vašich aktuálnych alebo nových zákazníkov s informáciami o akciách, dohodnutých termínoch. SMS služby sú využívané aj ako doplnkový nástroj telemarketingových aktivít. Rozposielanie SMS správ vieme nastaviť podľa Vašich požiadaviek.  
SMS správy dokážeme odosielať jednorázovo, alebo vo vlnách, presne podľa Vašich požiadaviek, zároveň dokážeme zadefinovať odosielateľa, t.j. že sa prijímateľovi namiesto telefónneho čísla odosielateľa zobrazí text – napríklad s názvom Vašej spoločnosti, alebo Vášho produktu, ktorý chcete spropagovať.


Prenájom alebo implementácia callcentrovej technológie
V prípade záujmu o vlastné, interné riešenie Vám vieme implementovať, alebo prenajať kompletné softvérové a hardvérové riešenie podľa vašich požiadaviek.  Kontaktujte nás pre viac informácií.

 

Facebook