Login
Main menu

Naše riešenia a technológie používajú komerčné a kontaktné Call centrá

 

                   

 

 

Kontakné centrum v Českej republike a na Slovensku.
Kontaktné centrum je vybudované na riešení DialLog Call centre Edition

Líder v poskytovaní personálnych služieb,
využíva naše riešenie DialLog Call Centre Edition.
V rámci riešenia je vybudovaná aj globalná hlasová sieť
na báze VoIP pre pobočky spoločnosti
 
     
     

Centrálny rezervačný hotelový systém
a komunikačné prepojenie Grandhotelov Tatry bol
dodaný na našom riešení DialLog QueueStats

Kontaktné centrum poisťovne je postavené na riešení Diallog Call centrum Edition  

 

Facebook