Login
Main menu

Pasívny telemarketing – zákaznícka linka (inbound)

Pasívny telemarketing – zákaznícka linka (inbound)
Pasívny telemarketing slúži na získavanie spätnej väzby o svojich produktoch a službách a zároveň poskytujú svojim klientom priestor na zodpovedanie vzniknutých otázok či pripomienok. Pasívny telemarketing zabezpečuje servis v oblasti poskytovania informácií klientom, prijímania objednávok, pripomienok a riešenia vzniknutých problémov(reklamácií)
Operátor prijíma hovor od zákazníka s cieľom podania požadovanej informácie, navigácie zákazníka, realizácie objednávky, príp. poskytnutia technickej pomoci. Naši operátori pridelení na pasívne kampane sú pravidelne školení. Pomocou IVR (interaktívny hlasový systém) zabezpečíme správne triedenie hovorov podľa tematiky, produktu a zvoleného jazyka. Vďaka kombinácii IVR, špecifických hlások, profesionálneho operátora a možnosti odkazovej služby bude Vaša Infolinka správnym kontaktným bodom pre Vašich zákazníkov.
Zákaznícku linku možno považovať za určitý benefit pre koncového klienta, prostredníctvom ktorého má prístup k požadovaným informáciám o produktoch a službách v potrebnom čase a rozsahu. Radi pre Vás zastrešíme komplexné služby Vašej zákazníckej linky v požadovanom rozsahu, jazykových mutáciách, neobmedzenom pracovnom čase a samozrejme s garantovanou kvalitou a dostupnosťou. Výhodou outsourcingu call centra je možnosť flexibilne pridávať alebo redukovať počet agentov pracujúcich na zákazníckej linke.

Služby zákazníkom
Pre úspešné fungovanie každej spoločnosti je dôležité, aby poskytovala svojim zákazníkom potrebnú starostlivosť a podporu. Vhodnou voľbou, ako poskytnúť zákazníkom primeranú starostlivosť a potrebné informácie v správny čas je zákaznícka linka – služby zákazníkom.
Našim potenciálnym klientom ponúkame širokú škálu hlavných i doplnkových služieb. Všetci naši operátori sú profesionálne školený. Pre nás sú požiadavky klienta vždy na prvom mieste.

Objednávková linka
Objednávková linka dokáže uspokojiť požiadavky Vašich existujúcich alebo potenciálnych klientov. O tento spôsob telemarketingu je zvýšený záujem hlavne zo strany zákazníkov. Zabezpečíme Vám všetky potrebné služby spojené s touto linkou ako prevzatie hovoru, prípadne poradenie zákazníkom pri výbere správneho produktu a následne uskutočnenia objednávky.
V prípade, ak prevádzkujete internetový obchod, určite sa stretávate s množstvom telefonátov od vašich potenciálnych zákazníkov. Zabezpečíme Vám zodpovedanie hovorov vo vysokej kvalite a budeme Vám garantovať dostupnosť Vašej objednávkovej linky v zmysle dohodnutých SLA – „service level agreement".


Reklamačná linka
V rámci predaja Vašich tovarov a služieb vieme poskytnúť službu reklamačnej linky, kde za Vás naši školení operátori vyriešia pripomienky, návrhy, pripadne nespokojnosť klientov k Vašej aj klientovej spokojnosti.
Audiotextové služby.
Audiotext je interaktívna služba pasívneho telemarketingu, ktorá umožňuje viaceré úrovne tarifikácie a patrí medzi služby s pridanou hodnotou. Dáva Vám možnosť tarifikovať volajúceho  a predstavuje zdroj príjmu vyplateného zo strany poskytovateľa služieb alebo agregátora.


IVR - hlasový informačný strom
IVR – Automatický hlasový systém, tzv. Interactive Voice Response umožňuje podať volajúcemu požadované informácie aj bez prítomnosti aktívneho operátora. Ide o súbor hlasových informácií, medzi ktorými si volajúci vyberá pomocou číselníka svojho telefónu.
Automatický hlasový systém sa využíva predovšetkým v mimopracovnej dobe alebo v spojení s operátorskými službami. Volajúci  má zaistený základný kontakt s Vašou spoločnosťou aj v nočných hodinách. Ďalšou z možností pre volajúceho je zanechanie zvukového odkazu, sms, e-mail notifikácie alebo žiadosti o spätné volanie – tzv. Call back.

Facebook